Nieuwe Europese PBM-verordening

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) bestaan uit alle producten die een individuele bescherming bieden tegen bepaalde veiligheidsrisico’s. Het assortiment PBM-producten is erg uiteenlopend, en omvat dan ook producten voor zowel professioneel als recreatief gebruik.

De Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en de daarbij behorende voorschriften waaraan de produc-ten in deze categorie aan moeten voldoen, hebben een belangrijk doel: veiligheid. Van Hi-Vis kleding en veiligheidsschoenen tot kettingzaagbroeken: alle PBM-producten zijn speciaal ontworpen om gebruikers te beschermen tegen allerlei werkzaamheden.

Certificering volgens de nieuwe Europese verordening 2016/425
PBM-producten worden onderverdeeld in drie categorieën: I, II en III. Bij iedere categorie horen bepaalde vereisten voor de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant.

Categorie I: producten die tegen ‘minimale risico’s’ beschermen, zoals handschoenen en zonnebrillen. Fabri-kanten kunnen zichzelf hiervoor certificeren. Voor dit proces moet een technisch dossier worden ontwik-keld, inclusief de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant.

Categorie II: producten die niet onder categorie I of III vallen, zoals veiligheids- en sportbrillen, veiligheids-schoenen en Hi-Vis kleding. Fabrikanten hebben hiervoor een certificaat van een EU-typeonderzoek nodig, dat is uitgegeven door een Aangemelde Keuringsinstantie. Je kunt hiervoor een technisch dossier ontwikke-len met onafhankelijke testverslagen/testresultaten.

Categorie III: producten die tegen risico’s beschermen die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals een overlijden of blijvende gezondheidsschade. Bijvoorbeeld ademhalingsapparatuur, valbeveiliging, chemisch beschermende kleding. Fabrikanten hebben hiervoor een certificaat van een EU-typeonderzoek nodig en een regelmatige beoordeling. 

Nieuwe Europese PBM-verordening


Nieuwe Europese PBM-verordening


Nieuwe Europese PBM-verordening